Пирин Ойл Груп ЕООД и Кутура ЕООД Представят

ЗА НАС

Пирин Ойл Груп ЕООД и Кутура ЕООД са регистрирани през 2004г. Основната дейност е Транспорт, дистрибуция и търговия на LPG - GAS - Propan Butan на територията на България, Гърция, Македония, Сърбия, Косово и Албания. Разполага със собствен транспорт (специализирани камиони и вагони) за превоз на пропан бутан, както и бази в които да съхранява и претоваря, данъчни и акцизни складове.

Фирмите разполагат с директни договори с рафинерии в:

  • България;
  • Румъния;
  • Украйна;
  • Русия;
  • Казахстан.

Пирин Ойл Груп ЕООД и Кутура ЕООД са регистрирани през 2004г. Основната дейност е Транспорт, дистрибуция и търговия на LPG - GAS - Propan Butan на територията на България, Гърция, Македония, Сърбия, Косово и Албания. Разполага със собствен транспорт (специализирани камиони и вагони) за превоз на пропан бутан, както и бази в които да съхранява и претоваря, данъчни и акцизни складове.

Разполагаем
Транспорт

Специализирани Камиони

Транспорт с камиони
Специализирани Вагодни

Транспорт с вагони